(Dobar) autopilot kao nužni model efikasnog življenja

“We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit.” — Aristotle

Da bismo bili energetski efikasni stvoreni smo da dosta toga radimo na nesvesnom nivou. Štaviše mnogo češće radimo stvari nesvesno nego svesno. Zato je veoma bitno da autopilot bude dobro isprogramiran.

Naš autopilot je dinamičan, promenljiv (mada inertan) i ako ga ne unapređujemo (menjajući svesno navike) vodiće nas kao i do sada. Pitanje je da li nas je služio dobro do sad?