Integritet se skupo prodaje!

Dobar život po stoicima je onaj zasnovan na vrlinama (četiri)- MUDROSTI, UMERENOSTI, PRAVDI, HRABROSTI, razumu, kao i životu u skladu sa prirodom.

Loš život po stoicima je život zasnovan na porocima- sve suprotno od dobrog…

Ono što se danas u društvu posmatra kao jedno od merila dobrog života- novac, status i slava, stoici su smatrali indiferentnim, jer nužno niti poboljšava, niti pogoršava život (međutim ima potencijal za oba).

Zastupnici ove filozofije su bili ili pak stremili ka neprobojnom integritetu. Ali, znajući da su retki mudraci (majstori dobrog življenja) i da će mnogi padati u zamke poročnog života na putu razvoja dobrog karaktera, Epiktet je rekao sledeće:

“Only consider at what price you sell your own will: if for no other reason, at least for this, that you sell it not for a small sum.”