Ja jedan, a toliko toga…

Ja sam čovek. Samim tim imam obavezu prema sebi i svojim saputnicima da radim svaki dan na tome da budem bolji čovek. To je naš modus vivendi, način života koji je “pripisan” ljudima. Ali moramo biti svesni ograničenih resursa i kapaciteta… Ja jedan, ograničeno vreme… A toliko toga što bi valjalo uraditi i naučiti.

Što bi naši rekli- strpljen, spasen.

“Occupy yourself with few things, says the philosopher, if you would be tranquil. But consider if it would not be better to say, Do what is necessary, and whatever the reason of a social animal naturally requires, and as it requires. For this brings not only the tranquility that comes from doing well, but also that which comes from doing few things.” – Marcus Aurelius

Težimo napretku, ali ne postavljajmo sebi nadljudske ciljeve. Ipak smo samo ljudi. Budimo dobri prema sebi, kao i prema drugima.