Amor fati

“I wish it need not have happened in my time”, said Frodo. “So do I,” said Gandalf, “and so do all who live to see

Pročitaj više »
U trendu

Najčitaniji članci

Učiti živeti i umreti

“Never let the future disturb you. You will meet it, if you have to, with the same weapons of reason which today arm you against

Ja jedan, a toliko toga…

Ja sam čovek. Samim tim imam obavezu prema sebi i svojim saputnicima da radim svaki dan na tome da budem bolji čovek. To je naš

Amor fati

“I wish it need not have happened in my time”, said Frodo. “So do I,” said Gandalf, “and so do all who live to see